Kursy i szkolenia online


Zapisywanie notatek

Zajmuję się organizacją i prowadzeniem kursów oraz szkoleń online.

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób w dzisiejszych czas to najbardziej przystępna forma zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Przygotowałam kilka tematów kursów, z którymi możesz zapoznać się poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielony, żółty, czerwony 🚦Zachowania seksualne dzieci w wieku szkolnym- na co zwrócić uwagę, co powinno nas zaniepokoić, a kiedy konieczna jest interwencja.


Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców oraz nauczycieli dzieci w wieku szkolnym.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

✅Masturbacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym (przyczyny, rodzaje, ewentualne sposoby interwencji)
✅Podglądanie innych osób
✅Zainteresowanie dzieci tematyką seksualną
✅Używanie wulgaryzmów
✅Dotykanie innych osób
✅Masturbacja w grupie
✅Twórczość erotyczna dzieci
✅Obnażanie się przed innymi osobami
✅Zabawy erotyczne dzieci
✅Nastolatki a pornografia
✅Seksualność nastolatków
✅Internet jako źródło zagrożeń: seksting, cyberprzemoc, uwodzenie, szkodliwe treści
✅Profilaktyka 
✅Jak powinna wyglądać rzetelna edukacja seksualna
✅Zagrożenia wynikające z braku edukacji seksualnej
✅Normy dotyczące aktywności seksualnej

🗓Termin szkolenia: 01.02.2023 (środa); godz. 17.30

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

💻Forma szkolenia: online 

💰Koszt: 250 zł 


‼️200 zł - dla osób, które dokonają wpłaty do 23.01.2023

Opłata na konto:
Gabinet terapeutyczno- edukacyjny Santeriz Izabela Suchta
mBank 53 1140 2004 0000 3302 5660 8009

‼️ Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia dla grup zorganizowanych‼️

 

 

 

Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

 

Program szkolenia online:

 1. Czynniki zakłócające rozwój psychoseksualny dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Masturbacja dziecięca- przyczyny i ewentualne interwencje.
 3. Stereotypy dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Potrzeba seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Problemy w obszarze seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 6. Masturbacja-wprowadzenie reguł.
 7. Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną- czego należy uczyć.
 8. Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną- przyczyny i profilaktyka.

 

Termin szkolenia: 11.01.2023 (środa); godz. 17.30

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: online

Koszt: 250 zł

‼️200 zł - dla osób, które dokonają wpłaty do 31.12.2022

Zapisy: do 7.01.2023

 

Opłata na konto:

mBank 53 1140 2004 0000 3302 5660 8009

‼️ Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grup zorganizowanych‼️

 

 

Elementarz dziecięcej seksualności

Kurs online dla świadomych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Kurs online #autyzmwpraktyce

Kurs online dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w spektrum autyzmu 

Seksualność mojego dziecka – szkolenie dla rodziców

Nierzadko rozmowa z dzieckiem na temat seksualności sprawia rodzicom trudności. Przygotowałam szkolenie, które przybliży kwestie w tej dziedzinie i ułatwi nawiązanie dialogu.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 • Czy seksualność = seks? O czym tak naprawdę jest edukacja seksualna?
 • Edukacja seksualna a wychowanie seksualne
 • Jak przebiega rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Co jako rodzic mogę zrobić, aby wspierać dziecko w tym rozwoju?
 • Masturbacja dziecięca – czy jest powodem do niepokoju? Co robić, gdy moje dziecko masturbuje się?
 • "Mamo, a co to jest seks?" - jak odpowiadać na dziecięce pytania, jakiego słownictwa używać? O killerach naturalnej dziecięcej ciekawości
 • "Zabawa w doktora" – czy to normalne? Jak reagować na zabawy pseudoerotyczne?
 • Tabu seksualne – po co nam ono?
 • Seksualizacja dziecka – co tak naprawdę oznacza pojęcie, którym tak chętnie posługują się przeciwnicy edukacji seksualnej?
 • Granice – jak nauczyć dziecko tego, aby umiało rozpoznać i ochronić własne granice oraz szanować granice innych osób?

Termin i cena szkolenia do ustalenia

 

Rozwój psychoseksualny dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpraca nauczycieli z rodzicami – szkolenie dla nauczycieli i pedagogów

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Jak przebiega rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? – etapy rozwoju, ważne momenty, procesy rozwojowe
 • Masturbacja dziecięca – kiedy jest rozwojowa, a kiedy służy zaspokojeniu innych potrzeb dziecka?
 • Edukacja seksualna a wychowanie seksualne. O tym, co odbywa się w domu, a co w przedszkolu/szkole.
 • Jak stworzyć warunki sprzyjające współpracy z rodzicami w obszarze wspierania rozwoju psychoseksualnego dzieci?
 • Sytuacje problemowe – masturbacja w grupie, podglądanie innych osób. Jak reagować, gdy dzieje się coś niepokojącego?
 • Jak powinna wyglądać rzetelna edukacja seksualna?
 • Zagrożenia wynikające z braku rzetelnej edukacji seksualnej
 • Identyfikowanie sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dzieje się coś niepokojącego w obszarze psychoseksualnym

Termin i cena szkolenia do ustalenia

 

Jak chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym? - szkolenie dla rodziców i profesjonalistów

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Rodzaje przemocy wobec dzieci
 • Symptomy specyficzne i niespecyficzne wykorzystania seksualnego
 • Symptomy wykorzystania seksualnego, a zachowania seksualne dzieci i młodzieży
 • Sprawcy wykorzystania seksualnego
 • Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu – kluczowe umiejętności, których powinniśmy uczyć dzieci
 • Przemoc rówieśnicza
 • Schemat działania w przypadku podejrzenia przemocy seksualnej

Termin i cena szkolenia do ustalenia

 

Seksualność osób, których rozwój nie przebiega w sposób typowy (z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju) – szkolenie dla rodziców i profesjonalistów

Szkolenie pomaga rodzicom i nauczycielom zrozumieć, czym jest seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i, w jaki sposób można ją wspierać.

Podczas kursu zostaną omówione poniższe zagadnienia:

 • Jak wspierać rozwój psychoseksualny dziecka z niepełnosprawnością?
 • Masturbacja – przyczyny, sposoby rozwiązania problemowych sytuacji. Wprowadzanie reguł dotyczących masturbacji
 • Potrzeba seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dobieranie odpowiedniego słownictwa związanego z cielesnością i seksualnością
 • Problemy związane z dorastaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wykorzystanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną – jak jej zapobiegać​

Termin i cena szkolenia do ustalenia