Czym jest ADOS-2?


To protokół OBSERWACJI, który może być wykorzystany w DIAGNOZOWANIU osób z zaburzeniami ze SPEKTRUM AUTYZMU. Nazywany jest "złotym standardem" diagnozowania autyzmu na świecie.

Kto może być zbadany za pomocą ADOS-2? 

  • dzieci od ok 12 miesiąca życia
  • młodzież
  • dorośli

Proces diagnostyczny obejmuje 3 spotkania:

  1. Wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji
  2. Badanie ADOS-2 (40-60 minut)
  3. Spotkanie podsumowujące- omówienie wyników, raport z badania ADOS-2, przekazanie zaleceń.

Badanie przeprowadza certyfikowany diagnosta ADOS-2.

Wynik w klasyfikacji ADOS nie jest równoznaczny z diagnozą medyczną.

Badanie ADOS-2 może być elementem procesu diagnostycznego.