Kursy i szkolenia

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej oraz online. Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia szkolenia oraz zrealizowania go na terenie placówki zamawiającego.

 

 

Kobieta pracuje na laptoppie

 

 

ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY- SZKOLENIE DLA RODZICÓW I SPECJALISTÓW

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak przebiega rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży (etapy, ważne momenty, procesy rozwojowe).
2. Masturbacja dziecięca- kiedy jest rozwojowa, a kiedy służy zaspokojeniu innych potrzeb dziecka? Jak reagować, gdy dziecko masturbuje się?
3. Potrzeba seksualna- czym jest, kiedy się pojawia?
4. Edukacja seksualna, a wychowanie seksualne. O tym, co odbywa się w domu, a co w przedszkolu/ szkole.
5. Jak stworzyć warunki sprzyjające współpracy z rodzicami w obszarze wspierania rozwoju psychoseksualnego dzieci?
6. Sytuacje problemowe. Jak reagować, gdy dzieje się coś niepokojącego?
7. Jak powinna wyglądać rzetelna edukacja seksualna?
8. Zagrożenia wynikające z braku rzetelnej edukacji seksualnej.
9. Identyfikowanie sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dzieje się coś niepokojącego w obszarze psychoseksualnym.
10. Nadużycia seksualne
11. Profilaktyka zagrożeń w obszarze seksualnym
12. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów na temat seksualności z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami- warsztat
13. Case study

 

 

TRANSPŁCIOWY I NIEBINARNY UCZEŃ W SZKOLE- SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Płeć (perspektywa biologiczna i psychiczna), tożsamość i identyfikacja płciowa, orientacja psychoseksualna.
  2. LGBTQAIP+
  3. Nastolatek z dylematami dotyczącymi orientacji psychoseksualnej- jak wspierać?
  4. Uczeń transpłciowy w szkole- aspekt psychologiczny i prawny
  5. Dysforia płciowa
  6. Jak zapobiegać homofobii i transfobii w środowisku szkolnym
  7. Edukacja seksualna- warsztat praktyczny

 

 

SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM- SZKOLENIE DLA RODZICÓW I PROFESJONALISTÓW

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czynniki zakłócające rozwój psychoseksualny dziecka z autyzmem
2. Jak wspierać rozwój psychoseksualny?
3. Masturbacja- przyczyny oraz sposoby rozwiązania problemowych sytuacji. Wprowadzanie reguł dotyczących masturbacji.
4. Potrzeba seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Problemy i wyzwania związane z dorastaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.
6. Wykorzystanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną- jak jej zapobiegać.
7. Case study

 

 

AUTYZM- WYZWANIE TERAPEUTYCZNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI I POCZĄTKUJĄCYCH TERAPEUTÓW)

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Autyzm- koncepcja neuroróżnorodności
2. Epidemiologia autyzmu. Czy mamy do czynienia z epiedemią?
3. Autystyczna triada zachowań
4. Wczesne objawy autyzmu. Badania przesiewowe i diagnostyczne
5. Diagnoza funkcjonalna- podstawa oddziaływań terapeutycznych
6. Arkusz Obserwacji Dziecka- autorskie narzędzie do diagnozy funkcjonalnej
7. Planowanie terapii dziecka w spektrum autyzmu; zasady pracy terapeutycznej
8. Uczenie podstawowych umiejętności
9. Jak uczyć dziecko w spektrum autyzmu funkcjonalnego komunikowania się
10. Konstruowanie programu terapeutycznego. Case study- praca własna
11. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka- trudne sytuacje w rozmowach z rodzicami
12. Błędy w terapii dziecka w spektrum autyzmu

 

 

„TRUDNE” ZACHOWANIA DZIECI- PRACA W OPARCIU O AUTORSKI MODEL SUPPORT- SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW, RODZICÓW

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym są „trudne” zachowania?
2. Schemat działania w pracy nad zachowaniami „trudnymi”
3. Ocena poszczególnych obszarów SUPPORT:
S- komfort sensoryczny
U- uwaga, umiejętności kluczowe
P- potrzeby
P- przewidywalność
O- oczekiwania
R- regulacja emocji
T- to na co nie masz wpływu
4. Case study- praca warsztatowa. Możliwość omówienia przypadków z praktyki uczestników.

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wstępna diagnoza oraz organizacja zajęć (nabór do grupy, rola trenerów, czas trwania, kontrakt)
2. Obszary pracy podczas TUS dla dzieci i młodzieży
3. Podstawowe procedury stosowane podczas TUS
4. Narzędzia wykorzystywane w trakcie treningów
5. Elementy treningu interpersonalnego- poznanie struktur oraz ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach
6. Przyczyny trudności i niepowodzeń podczas TUS
7. Trudne sytuacje w trakcie zajęć

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DOROSŁYCH

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do treningu umiejętności społecznych dla dorosłych (zasady naboru do grupy, uczestnicy TUS)
2. Planowanie treningu (określanie celów zajęć, dobór technik i narzędzi)
3. Obszary pracy podczas treningu
4. Podtrzymywanie motywacji uczestników
5. Ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne
6. Trudne sytuacje podczas TUS
7. Projektowanie adekwatnych do potrzeb uczestników treningów

 

 

ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM- DIAGNOZA FUNKCJONALNA. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest diagnoza funkcjonalna
2. Wywiad z rodzicami
3. Arkusz Obserwacji Dziecka- autorskie narzędzie do diagnozy funkcjonalnej
4. Jak funkcjonuje przedszkolak i czego możemy od niego wymagać? Normy rozwojowe kontra oczekiwania dorosłych
5. „Trudne” zachowania dzieci- dlaczego się pojawiają i co można z nimi zrobić?
6. Samokontrola czy samoregulacja? Jak uczyć dzieci regulowania własnych emocji
7. Co zrobić, gdy mamy podejrzenia, że rozwój dziecka nie przebiega w sposób typowy?

 

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia na terenie placówki osób zamawiających. Terminy i ceny szkoleń do ustalenia.